Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

ÖNÜMLER

BIZ hakda

KOMPANI PRA PROFILI

    ENHENHUA PLASTIK MAZINERI (DONGGUAN) CO., LTD

ENHENHUA PLASTIK MAZINERI (DONGGUAN) CO., LTD

30 ýyldan gowrak wagt bäri sanjym galyplaýyş maşynyna tehniki hyzmat, dizaýn we ösüş, önümçilik, satuw we satuwdan soňky hyzmat bilen meşgullanýan toplumlaýyn kompaniýa.

ZHENHUA müşderilere “inçe diwar ýokary basyşy” sanjym galyplaýyş dizaýn ýörelgesine esaslanýan şahsylaşdyrylan ýokary hilli enjamlar bilen üpjün edýär.Her bir enjam, müşderileriň önümçiligiň netijeliligini ýokarlandyryp we ulanyş çykdajylaryny azaldyp biler ýaly, garnituralary standartlaşdyrmagy, ähliumumy, aňsat satyn almalary we aňsat tehniki hyzmaty gazanýar.

HABARLAR

Plastiki sanjym galyplaýjy maşyn nähili işleýär?

Plastiki sanjym galyplaýyş enjamy nädip ...

Plastiki sanjym galyplaýjy maşyn nähili işleýär? Irden serediň ...

gysgyç bölümi:

Gorizontal sanjym galyplaýjy maşyn Dikligine sanjym galyplaýjy maşyn Gorizontal sanjym galyplaýjy maşyn üçin, galyndy gysýan bölegi we sanjym galyplaýyş bölegi şol bir keseligine merkezi çyzykda.Pes göwrümi, maşynyň gowy durnuklylygy, aňsat işlemegi we hyzmat etmegi bilen häsiýetlendirilýär ...
Adatça sanjym galyplaýjy maşynlary aşakdaky kategoriýalara bölýäris:
1. Sürüji tertibine görä: Gidrawlik sanjym galyplaýjy maşyn Electrichli elektrik sanjym galyplaýjy maşyn Gibrid elektrik sanjym galyplaýjy maşyn Häzirki wagtda zawodlaryň köpüsinde nebit-elektrik gibrid sanjym m ...

Hyzmatdaşlyk meselesi